Střetu Zájmů, Přehled

Níže je souhrn Revolut Skupiny Střetu Zájmů

Na Revolut Skupiny

Tato Politika se vztahuje na Revolut Skupiny ("Revolut"), jejích dceřiných společností a regulovaných subjektů na celém světě. Tato Politika se rovněž vztahuje na obchodní a investiční služby, které jsou poskytovány Revolut Skupiny, kde Revolut působí jako Jmenovaný Zástupce.

Následující činnosti a služby, které nejsou prováděné Revolut Skupiny, a proto, nejsou tam žádné zjištěné střety zájmů, které vznikají nebo mohou vzniknout z takové služby a činnosti:

  • Investiční Výzkum pro externí distribuci
  • Investiční poradenství pro retailové klienty
  • Obchodování na vlastní účet, nebo
  • Podnikové finance

Střetu Zájmů, Přehled

Toto prohlášení stanoví souhrn Revolut je případ Střetu Zájmů, a zahrnuje i ty okolnosti, které byly identifikovány Revolut jako potenciálně by mohlo dojít ke střetu zájmů, jež mohou poškodit zájmy Revolut je zákazníky a klienty. Na vysoké úrovni přehled o systémy a kontroly přijatých k řešení takových konfliktů a zmírňování střetu zájmů, riziko je také v ceně.

Další domnělým střetům zájmů může existovat v některých aspektech Revolut je podnikání, které nevytvářejí riziko poškození zájmů Revolut je zákazníky a klienty. Patrné střety zájmu jsou vhodně řízeny prostřednictvím vhodný rizika a dodržování procesů a postupů; proto nejsou zohledněny.

Střety Zájmů jsou nevyhnutelné v běžném podnikání a Revolut zaměstnanců (včetně executive a non-executive directors) jsou nutné k identifikaci a řešení konfliktů v souladu s Revolut je založena Střetu Zájmů Rámce. Identifikace a řízení konfliktů, ať už skutečné, možné, nebo vnímáno, je kritická. Některé konflikty zájmů mohou být nepřípustné ze zákona, nařízení, nebo Revolut politiky. Další konflikty mohou být přípustné a Revolut má zavedené procedury a kontroly, spravovat a zmírňovat rizika úkor zákazníka od střety zájmů, které by mohly vzniknout. Takový střet zájmů může existovat mezi:

  • Revolut (včetně jeho řídících pracovníků, zaměstnanců nebo jakékoli osoby přímo nebo nepřímo s nimi spojené prostřednictvím kontroly) a zákazník / client; nebo
  • Mezi dvěma (nebo více) Revolut zákazníky / klienty

Konflikt může nastat, pokud Revolut:

  • Je pravděpodobné, že získá finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka / klienta;
  • Má zájem na výsledku služby poskytované zákazníkovi / klientovi, který je odlišný od zákazníka / klienta je zájem na daném výsledku;
  • Má finanční nebo jinou motivaci upřednostnit zájmy zákazníka / klienta nebo skupinu zákazníků / klientů nad zájmy jiného zákazníka / klienta; nebo
  • Dostává nebo dostane od jiné osoby, než je zákazník / klient podnět (tj. poplatek, dar nebo zábavních) ve vztahu ke službě poskytované na zákazníka / klienta, v podobě peněz, zboží nebo služeb, který není běžnou provizí či odměnou za takovou službu.